Vacatures 2019 - 2020

Momenteel hebben wij geen vacatures. We nodigen leerkrachten van harte uit een open sollicitatie in te dienen. Brieven (motivatie en CV) kunnen gemaild worden naar: directie.piramide@innoord.nl.

U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst. Uw brief wordt een jaar in portefeuille gehouden.

Nieuwsbrief 1 - september 2020

Klik hier voor onze nieuwsbrief van september 2020

Newsletter 1- September 2020

Click here for our newsletter of September 2020

Aanmelden op De Piramide

Klik hier  voor het aanmeldformulier.

 Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

 Click here for more information about the registration procedure.

Klik hier voor de brochure "naar de basisschool".

Welkom!

Momenteel is OBS de Piramide moeilijk te bereiken vanwege alle maatregelen rond het COVID-19 virus. Ook ons team werkt grotendeels thuis. Mocht u ons toch nodig hebben dan verzoeken we u een mail te sturen naar:

directie.piramide@innoord.nl

Bij voorbaat dank voor uw begrip!


Openbare Basisschool de Piramide staat in een multiculturele, kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De school is een van de 16 scholen van Innoord. 

De Piramide is een kleine school met veel aandacht voor de leerlingen. Met onze leerlingen streven wij naar hoge resultaten en dagelijks leerplezier. 

Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen. Dit geldt voor medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onszelf en van elkaar. 

Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop. Kinderen kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Behalve cognitief ook creatief, motorisch en sociaal. Als sportactieve Jump-In school is er extra aandacht voor sport. 

De zaakvakken worden dit schooljaar middels een nieuwe digitale methode thematisch aangeboden door vakspecialisten en sluiten aan bij de 21th Century Skills. Onze leerkrachten besteden ruim aandacht aan sociale vaardigheden. Wij zijn een Vreedzame school. 

In een persoonlijke rondleiding beantwoorden we graag uw vragen en laten we u trots onze mooie school en ons onderwijs zien. U bent van harte welkom!

Namens het team van OBS de Piramide,

Mirjam Bremer & Peter Snijders (directie)