Foto's opening schoolplein

Klik hier voor de foto's.

Nieuwsbrief mei

Klik hier voor de nieuwsbrief van mei.

Nieuwsbrief april

Klik hier voor de nieuwsbrief van april.

Aanmelden op de Piramide

Klik hier voor het aanmeldformulier.

De brochure "naar de basisschool"

Twitter

@piramideschool

  • De opening werd gevolgd door een speciale gymles buiten. Hier zien we groep 6/7 op de klimwand en smoothies maken. http://t.co/tOyLb3rsGY
  • Gister is het nieuwe schoolplein dan op feestelijke wijze geopend! http://t.co/OOvnSYYqd3
  • Groep 3 is aan het boetseren, dit sluit aan bij het thema 'het museum' http://t.co/2Oc08r4C1S

Wij ondersteunen ons onderwijs met iPads

Welkom!

Basisschool De Piramide staat in een multiculturele, kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De school is een van de 16 scholen van Openbaar Onderwijs Noord. De Piramide is een school met een kwalitatief hoge Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Als sportactieve Jumpin- school is er extra aandacht voor sport. 

De Piramide is een kleine school met veel aandacht voor leerlingen. 

In de ochtend wordt de lestijd besteed aan taal, lezen en rekenen. We werken hierbij in 3 verschillende niveaus en beschikken over de nieuwste onderwijsmethodes. In de middag werken wij volgens het principe van meervoudige intelligentie (MI). Hierbij worden de leerlingen uitgedaagd om zich met inzet van hun eigen talent zo veel mogelijk te ontwikkelen. Onder het kopje Waar staan we voor kunt u meer informatie vinden.

De Piramide volgt de ontwikkelingen op digitaal gebied. In de kleutergroepen gebruiken leerlingen touchscreens en in de groepen 3 t/m 8 worden Ipads structureel ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een digibord. Met onze leerlingen streven we naar hoge resultaten en dagelijks leerplezier.

In een persoonlijke rondleiding beantwoorden we graag uw vragen en laten we u trots onze mooie school en moderne onderwijs zien. Van harte welkom!

Namens het team,

Bertie de Beuze
Interim directeur OBS De Piramide