Waar staan we voor

In alle lessen werkt de leerkracht met het model Activerende Directe Instructie ( ADI) en wordt er op drie instructieniveaus les gegeven. Zo geven wij adaptief onderwijs. De snelle leerlingen mogen eerder met de verwerking beginnen en krijgen verrijking en verdieping. De gemiddeld snelle leerlingen doen mee met de begeleide inoefening en enkele kinderen hebben verlengde instructie nodig. We sluiten altijd samen de les af met een korte evaluatie. Dit willen wij in de ochtend blijven doen met de vakken rekenen, lezen en taal.

's Middags werken we veel thematisch waarin de kinderen vanuit hun eigen talenten vaardigheden leren en oefenen en nieuwe lesstof verwerven op het gebied van wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer, erfgoed en burgerschap. Al deze vakgebieden komen aan bod in onze thema's. Tijdens elk thema worden er woorden geselecteerd die regelmatig herhaald en geoefend worden. Deze woorden zijn zichtbaar op de woordmuur.

Bij de uitvoering van deze thema's maken we gebruik van het VierKeerWijzer model van Klasse(n)Advies. Een organisatie- en adviesbureau van Marco Bastmeijer. Daarbij komen de verschillende intelligenties zoveel mogelijk aan bod.

Kijk voor meer informatie op www.vierkeerwijzer.nl

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen steeds meer zullen opgroeien in een virtuele leeromgeving en daarbij kunnen wij niet achterblijven. Wij zien onze kansen daarin en maken onder andere gebruik van digiborden, tablets en laptops voor de leerlingen. Naast verdieping op de lesstof, leren we de leerlingen vaardigheden op ICT gebied aan en leren we ze onder andere omgaan met sociale media.

Wilt u onze schoolgids 2016-2017 lezen? Klik dan hier.

Wilt u weten hoe het Amsterdamse onderwijs er op dit moment voor staat? Klik hier voor de Kwaliteitswijzer.