Het Personeel

Het team van De Piramide bestaat uit: 

9 leerkrachten, die het onderwijs aan de groepen 1-8 verzorgen.

De intern begeleider zorgt er samen met de leerkrachten voor dat alle leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen.
 
Enkele leerkrachten hebben een ambulante taak voor een gedeelte van hun tijd: de ICT-er, de VVE-coördinator en de ICC coördinator.
 
Onze gymleerkracht verzorgt de gymlessen van groep 3 t/m 8, begeleidt gr 1-2 in hun binnen- en buitenspel en doet verder alle extra's voor onze sportactieve school.
In de twee VVE-groepen werken vier leidsters op de Voorschool.

De school wordt 5 dagen ondersteund door een leerkrachtondersteuner.
Zij is verdeeld over de gehele school ingezet.

Het team wordt ondersteund door een oudercontactfunctionaris, een administratief medewerkster en een vrijwillige conciërge.  

Bertie de Beuze is interim directeur van de school.